Skip to content →

Idea

Czwarta edycja międzynarodowego festiwalu młodej muzyki nowej „Słuchalnia” ma podtytuł „Kolekcje. Osobowości”.

Nowa muzyka rozwija się w ścisłej współpracy wykonawców z kompozytorami. W ten sposób powstają autorskie kolekcje utworów skupionych wokół osobowości. Utwór, który jesteśmy w stanie ostatecznie usłyszeć na koncercie, rodzi się dzięki zetknięciu właśnie TYCH osobowości — tego wykonawcy i tego kompozytora. Jest konsekwencją spotkania — a że spotkań zawiązujących relacje jest wiele, powstają ciągle kolejne, różne od siebie utwory.

Tak się więc składa, że wokół działalności wykonawców tworzą się kolekcje — dedykowanych im kompozycji, będących skutkami zetknięcia, porozumienia albo starcia osobowości.

Słuchalnia 2016 jest więc konstelacją kolekcji stykających się ze sobą w czasie i miejscu — w końcówce listopada w bliskim sąsiedztwie zbiorów dzieł sztuki współczesnej toruńskiego CSW. O ile kolekcje sztuk wizualnych gromadzone są wokół miejsc, kompozycje — wokół osobowości. W naszym wypadku te osobowości to dwa zespoły i dwoje solistów dialogujących z elektroniką. Wzajemne sąsiedztwo kilku rozmaitych kolekcji wpisuje intrygujące i będące źródłem twórczego napędu relacje artystów w szerszy kontekst, służy lepszemu ich wyeksponowaniu i porównaniu, umożliwia tropienie i dostrzeżenie relacji składających się na złożoność świata, w którym zaistniały takie kolekcje.