Skip to content →

Organizator

Stowarzyszenie Kulturalno-Artystyczne „Megafon”

Zajmujemy się propagowaniem kultury niezależnej oraz jej twórców – przy jednoczesnym zwracaniu uwagi na edukacyjny kontekst naszych działań; są to między innymi działania kuratorskie i artystyczne w przestrzeni miejskiej. Zależy nam na zacieśnianiu wzajemnych relacji i kultywowaniu w ten sposób idei wspólnotowości w duchu koleżeństwa, zaufania – również poprzez wspieranie samorealizacji każdego z członków stowarzyszenia. Otwierając się na inne środowiska pragniemy promować wartość dialogu, wierność etosowi polskiej inteligencji i potrzebę nieustannego twórczego rozbudzania wyobraźni. Nasze cele to:

  1. Organizacja wydarzeń kulturalnych i artystycznych, w tym festiwali.
  2. Regularne organizowanie spotkań dyskusyjno-twórczych otwartych dla osób spoza stowarzyszenia.
  3. Organizacja warsztatów w zakresie kultury, sztuki i społeczeństwa obywatelskiego.
  4. Wspieranie rozwoju osobistego osób współtworzących stowarzyszenie i promowanie swoich osiągnięć artystycznych.
  5. Promocja lokalnych artystów i ich twórczości.
  6. Prowadzenie działań na rzecz społeczeństwa otwartego, dialogu obywatelskiego i szerokiej partycypacji obywateli w życiu społecznym i kulturalnym.
  7. Współpraca z innymi podmiotami i osobami mającymi podobne cele, w szczególności z organizacjami pozarządowymi i artystami.
  8. Aktywizacja lokalnego środowiska artystycznego.
  9. Praca nad rozwojem i różnorodnością przestrzeni miejskiej.

KRS: 0000302940
REGON: 341309680
NIP: 8792668981
Adres: ul. Wojska Polskiego 39/54, 87-100 Toruń
E-mail: herbu_megafon@op.pl
Nr rachunku: 80203000451110000003241860
Facebook: facebook.com/ska.megafon